เกี่ยวกับเรา


ผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
(Asia Wealth Asset Management Company Limited)
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น ถือครองหุ้น
1 บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด 100%
Company Profile
Investment Governance Code : I Code
รายงานการปฎิบัติตามนโยบาย : I Code
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100