เกี่ยวกับเรา


ผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
(Asia Wealth Asset Management Company Limited)
คณะกรรมการบริษัท
อันดับ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการ
2. คุณตริณญ์ อินทรโอภาส กรรมการ
3. คุณกิตติ นาฑีสุวรรณ กรรมการ
4. คุณก้องเกียรติ สุขวาณิชวิชัย กรรมการ
คณะผู้บริหาร
อันดับ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. คุณรัตติยา อุระวัฒนพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนผังองค์กร
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100